Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85913

KADŁUBEK KAROL,

 Kadłubek Karol pop 3

Urodzony 20.05.1887 r. w Grodziszczu (nr 55), zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej, nauczyciel. Kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku – matura w 1910 r. Pracował jako nauczyciel w szkołach powszechnych w Grodziszczu, Raju, Cieszynie, Katowicach, Chorzowie, później kierownik szkoły w Grodziszczu. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 11.04.1940 r. w akcji wymierzonej przeciw polskiej inteligencji i wpierw uwięziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 17.07.1942 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.