Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85914

KAFKA GUSTAW,

 Kafka Gustaw pop

Urodzony 14.06.1917 r. w Karwinie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany 12.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 14.08.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3591. Następnie, 24.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 356. Od 15.08.1940 r. ponownie przesłany do KL Dachau. Zwolniony z obozu 4.12.1940 r. – nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.