Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85918

KAJZER WŁADYSŁAW,

 Kajzar Władysław pop

Urodzony 2.11.1913 r. w Lesznej Dolnej, zamieszkały w Trzyńcu (nr 551), narodowości polskiej, prawnik. Aresztowany 24.04.1940 r. w Trzyńcu oskarżony o pracę konspiracyjną – antyhitlerowską. Po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 26.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 10.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7119. Po zwolnieniu z obozu 7.03.1941 r. pracował do 1943 r. jako robotnik w Herman Göring Werke w Linzu.

Aresztowany ponownie 10.06.1943 r. i po osądzeniu przez Sąd Rejonowy (Landgericht) skazany został na pobyt w więzieniu do 10.03.1945 r. – więziony w Wiedniu. Od 11.03.1945 do 3.05.1945 r. ponownie zatrudniony w Herman Göring Werke w Linzu. Po wyzwoleniu w 1945 r., do 1950 r. pracował jako aplikant adwokacki w Czeskim Cieszynie, a od 1950 r. jako adwokat w Trzyńcu. Aktywnie zaangażowany w pracach społecznych, pełnił poważne funkcje w KPCz., w Miejskiej Radzie Narodowej w Trzyńcu, członek Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.