Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85919

KALETA PAWEŁ,

Urodzony 4.01.1897 r. w Puńcowie. Był sekretarzem Zarządu Okręgowego Stronnictwa Ludowego, współpracował z byłym premierem Wincentym Witosem. Redagował „Śląską Gazetę Ludową”. Gdy Witos przebywał na emigracji w Czechosłowacji i mieszkał przez pewien czas w Gródku, wówczas Paweł Kaleta odwiedzał Witosa. Kilkakrotnie pomagał także w spotkaniach córki z ojcem – córki Wincentego Witosa. Aresztowany 24.04.1940 r. i wpierw uwięziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 7.11.1940 r. – z wyczerpania wskutek ciężkiej pracy w kamieniołomach.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.