Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85921

KALISZYŃSKI EUGENIUSZ,

Więzień w Żywcu, Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen.

Urodzony 28.01.1908 r. w Krakowie, syn Stanisława i Anny z d. Małecka. Absolwent Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. Grzegorza Piramowicza w Krakowie. Egzamin kwalifikacyjny na nauczyciela szkół powszechnych złożył w 1930 r. W latach 1928-1932 pracował jako nauczyciel w Szkole Powszechnej w Ujsołach-Cichej, pow. żywiecki, od 1.03.1932 r. kierownik Szkoły Powszechnej w Ujsołach. Zaangażowany w działalność społeczną, prezes Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Ujsołach, członek Stowarzyszenia Młodzieżowego „Strzelec”. Za przedwojenną aktywność społeczną i jako nauczyciel, aresztowany 24.04.1940 r. Wpierw przetrzymany w areszcie policji w Żywcu, następnie przewieziony do więzienia gestapo w Cieszynie, a stamtąd do KL Dachau. Po sześciotygodniowej kwarantannie przetransportowany do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął w 1944 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2009 r.