Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85924

KAŁUŻA KAROL ks.,

Urodzony 21.10.1899 r. w Katowicach-Załężu, syn Jana i Bronisławy. Ukończył gimnazjum w Katowicach, a maturę zdał w polskim gimnazjum w Bytomiu. W okresie powstań śląskich czynny działacz plebiscytowy. W 1925 r. przeniósł się do Krakowa i podjął studia teologiczne w tamtejszym seminarium duchownym, które ukończył w 1929 r. Po otrzymaniu święceń kapłańskich był wikarym w Nowej Wsi, następnie w sprawował posługę duszpasterską w Chorzowie oraz Mikołowie jako katecheta gimnazjalny. W tym czasie działał też m.in. jako prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa. W 1938 r. został mianowany proboszczem w Skoczowie. Od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej, renegaci skoczowscy zażądali od niego wywieszenia flagi niemieckiej na kościele. Po odmowie takiej prohitlerowskiej manifestacji, znalazł się na liście jako wróg III Rzeszy – sporządzonej przez skoczowskich Niemców i renegatów. Aresztowany 24.05.1940 r. i po przetrzymaniu w więzieniu w Cieszynie przetransportowany do KL Dachau, stamtąd 5.08.1940 r. przesłany do KL Mauthausen-Gusen. Następnie, 8.12.1940 r. ponownie przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21960. Zginął w tym obozie 9.11.1943 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.