Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85926

KAMSKI KONRAD,

Urodzony 17.11.1901 r. w Rosenberg, mieszkaniec Lublińca, z zawodu rzeźbiarz. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a stamtąd przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1427. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.