Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85928

KANSY JAN,

Urodzony 21.08.1893 r. Mieszkaniec Tarnowa. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.