Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85931

KANTOR KAROL,

 Kantor Karol MUDr. pop

Urodzony 17.04.1906 r. w Wędryni (nr 116), zamieszkały w Trzyńcu (nr 622) i tam pracował jako lekarz rejonowy, narodowości polskiej. Aresztowany przez gestapo 17.04.1940 r. w Suchej Średniej i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 21.12.1940 r. – nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.