Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85932

KANTOR PAWEŁ,

Urodzony 1.05.1889 r. w Nydku i zamieszkały w tej miejscowości (nr 79), nauczyciel w Nydku. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie-Bobrku – matura w 1910 r. Aresztowany przez gestapo 24.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 1.02.1941 r. – nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.