Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85933

KANTOR JAN,

 Kantor Jan pop

Urodzony 3.12.1889 r. w Oldrzychowicach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły wydziałowej kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku – matura w 1911 r. Podjął pracę nauczyciela w Nydku-Oluchowej, a później pracował w szkole w Oldrzychowicach. Aktywny pracownik społeczny, był działaczem Macierzy Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, zaś od 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau.

Następnie, od 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Dzięki skutecznym staraniom rodziny zwolniony z obozu 21.11.1940 r. Niestety, pobyt w obozie odbił się tak bardzo na jego zdrowiu, że przez cały okres do zakończenia wojny chorował. Zmarł 17.05.1946 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.