Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85935

KAPUSTA ADALBERT,

Urodzony 11.04.1899 r. Mieszkaniec Wirka-Rudy Śl. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.