Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85940

KAROLINI TADEUSZ ZYGMUNT,

 Karolini Tadeusz Zygmunt pop

Urodzony. 29 .07. 1907 r. w Bulowicach, syn Kazimierza i Adeli z d. Szwancyber. Uczęszczał do szkoły ludowej w Bulowicach, a następnie do Państwowego Gimnazjum w Wadowicach – w 1926 r. złożył egzamin dojrzałości. Następnie studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując w 1934 r. dyplom lekarski. Pracę lekarza rozpoczęł od szpitalu OO. Bonifratrów i w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Jednocześnie, podjął pracę nad doktoratem w Zakładzie Bakteriologii i Medycyny Doświadczalnej UJ. W 1937 r. przeniósł się do Kęt – lekarz i kierownik Miejskiego Ośrodka Zdrowia. W Kętach zastała go okupacja hitlerowska. Aresztowany przez gestapo, w dniu 18.04.1940 r. przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6706. Stamtąd przesłany do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zatrudniony był jako sanitariusz – niósł pomoc więźniom. Z obozu zwolniony 28.11.1940 r. dzięki staraniom rodziny. W marcu 1941 r. ponownie pracował jako lekarz Kasy Chorych w Kozach. W 1942 r. został konspiracyjnym lekarzem obwodu AK Bielsko (pomagał chorym i rannym żołnierzom podziemia, dostarczał im lekarstwa). Po zakończeniu wojny, 14.08.1945 r. ukończył na UJ doktorat z medycyny. Przeniósł się do Białej, pełniąc funkcje zawodowe jak i społeczne związane z zawodem medyka. Zmarł 20.10.1976 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.