Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85943

KASON KAZIMIERZ,

Urodzony 26.02.1894 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie wpierw krótko więziony w Sosnowcu, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.