Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85945

KASZPER TADEUSZ,

Urodzony 6.09.1906 r. Zamieszkały w Cieszynie, brat Jerzego. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, nauczyciel – uczył w Gimnazjum w Katowicach, a następnie w Cieszynie. Aresztowany 15.04.1940 r. z bratem Jerzym i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Bielsku, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6685. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, skąd po 9-ciu miesiącach zwolniony został do domu. Zmarł w 1984 r. w Katowicach.

Bibliografia: materiały udostępnione przez Archiwum IPN w Katowicach – zeznanie brata Józefa, sygnatura S88/10.Zu tom I do III; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznania bratanka – Józefa Kaszpera.