Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85947

KAWKA ALOJZY,

 Kawka Alojzy pop

Urodzony 28.09.1900 r. w Stonawie, i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. W okresie międzywojennym urzędnik, później pracownik Państwowej Policji. Aresztowany przez gestapo 22.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, gdzie zginął 28.11.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.