Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85949

KAZIMIERCZAK PAWEŁ,

Urodzony 19.12.1920 r. Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa). Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.