Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85951

KĘPIŃSKI WŁADYSŁAW,

kepinski-wladyslaw-pop

Urodzony 5.11.1877 r. w Wyborgu – Finlandia, syn Ludwika i Marii z d. Naruszewicz. Po ukończeniu szkoły powszechnej i średniej, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Petersburgu. W 1905 r. objął po swoim stryju majątek Moszczanica k/Żywca – gdzie przebywał do momentu aresztowania w 1940 r. Od 1907 r. prezes Powiatowego Zarządu Kółek Rolniczych – przekształconego później w Okręgowe Towarzystwo Rolnicze (OTR).

Od 1912 r. należał do Związku Strzeleckiego w Żywcu. W 1926 r. doprowadził do założenia Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Łodygowicach. W 1928 r. wybrany członkiem Zarządu Głównego i Wydziału Wykonawczego Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego. W 1931 r. inicjator powstania Związku Ogrodniczo-Pszczelarskiego w Żywcu. W 1937 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Aresztowany przez gestapo 23.04.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Stamtąd, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Dzięki usilnym staraniom żony u rodziny Habsburgów z Wiednia, zwolniony do domu po ok. 3 latach. Po zakończeniu wojny w 1945 r. został administratorem Państwowej Nieruchomości Ziemskiej w Jastrowiu na ziemiach odzyskanych. Zmarł 26.02.1958 r. w Krakowie – pochowany w rodzinnym grobowcu w Żywcu.

Bibliografia: materiały udostępnione przez Archiwum IPN w Katowicach – zeznanie wnuczki Anny Morawskiej, sygnatura S88/10.Zu tom I do III; sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2009 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie wnuczki Anny Morawskiej-Ryll.