Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85954

KIJONKA JAN,

Urodzony 21.06.1897 r. w Nowym Boguminie – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości. Po zdobyciu wykształcenia średniego – urzędnik. Aresztowany 22.04.1940 r. i po krótkotrwałym uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Zmarł w Boguminie 10.07.1945 r. – na skutek ciężkich przeżyć obozowych.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.