Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85955

KISIAŁA JAN,

Urodzony 7.05.1916 r. w Stonawie – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości (nr 621), krawiec, w młodości aktywny działacz społeczny. Aresztowany przez gestapo 12.04.1940 r. i prawdopodobnie po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po oswobodzeniu pojechał do Ameryki i tam pozostał na stałe.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.