Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85956

KISIELA PAWEŁ,

Urodzony 1.08.1897 r. w Kończycach, zamieszkały w Halembie. Urzędnik celny – pracował w kop. „Halemba”. Brał udział w trzech powstaniach śląskich. Aresztowany i 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7706. Od 12.07.1941 r. przeniesiony do KL Buchenwald. Przeżył pobyt w obozie. Zmarł w 1967 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie wnuka Andrzeja Kisiela.