Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85958

KLABISCH (nie ustalone imię),

Urodzony 10.01.1912 r. Mieszkaniec Chropaczowa – dzielnica Swiętochłowic. Aresztowany 5.05.1940 r. i prawdopodobnie w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.