Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85959

KLAJA GUSTAW,

Więzień gestapo w Bielsku, Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen.

Urodzony 17.11.1889 r., mieszkaniec Straconki – obecnie dzielnica Bielska-Białej, kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w tej miejscowości. Aresztowany 24.04.1940 r., osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do Cieszyna (fabryki mebli gietych „Mundus” w Cieszynie), gdzie w przejściowym areszcie śledczym był przesłuchiwany. Następnie, przetransportowany do KL Dachau. Z tego obozu przeniesiony do KL Mauthausen, gdzie zginął 20.10.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.