Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85961

KLAJA HENRYK,

Urodzony 31.01.1915 r. w Szczyrku, zamieszkały w Straconce – dzielnica Bielska. Wykształcenie ekonomiczne – buchalter. Przed wybuchem drugiej wojny światowej, zmobilizowany i uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po powrocie z kampanii, aresztowany i 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7160. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Nieznany jest dalszy los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.; Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.