Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85962

KLAJSEK JÓZEF,

 Klajsek Józef pop

Urodzony 14.02.1889 r. w Górnej Lesznej, zamieszkały w Trzyńcu, narodowości polskiej, syn Józefa i Anny z d. Strzyż. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Lesznej Górnej, uczył się w szkole wydziałowej w Skoczowie a następnie w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku (matura w 1910 r.). Pracę nauczyciela rozpoczął w Piosecznej, a następnie pracował w Hażlachu, w Sibicy, Bukowcu, w Lesznej Dolnej. Po 1921 r. został kierownikiem siedmio-klasowej szkoły w Lidzbarku. Udzielał się społecznie w Polskim Związku Zachodnim, Lidze Obrony Kraju, Kole Przyjaciół Harcerstwa, Związku Obrony Kresów Zachodnich. W 1938 r. wrócił na Zaolzie i objął stanowisko kierownika szkoły publicznej w Trzyńcu. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej dr. Pawła Musioła. Aresztowany 22.04.1940 r. przez zdradę i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, i dalej przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 22.09.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.