Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85964

KLENCZAR TOMASZ,

Urodzony 11.06.1886 r. Mieszkaniec Katowic. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim aresztowaniu w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtad w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.