Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85965

KLIMEK PIOTR ks.,

Urodzony 12.11.1881 r. w Turawie na Śląsku Opolskim, syn Ignacego i Marii z d. Kowol, mieszkaniec Żor pow. rybnicki. Po ukończeniu nauki w szkole powszechnej i gimnazjum we Wrocławiu, studiował teologię na Uniwersytecie Wrocławskim (1902-1905). W czasie studiów należał do Kółka Braterskiego Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. Święcenia kapłańskie przyjął 23.06.1906 r. Pracę duszpasterską rozpoczął w kościele Berlinie, potem w parafii Königberg. W 1919 r. proboszcz w Sulechowie. W 1923 r. przeniesiony do Pszczyny, a od 1.08.1924 r. proboszcz w Żorach i następnie dziekan dekanatu żorskiego, zgłosił się do pracy plebiscytowej, nie uzyskał jednak na tego typu działalność urlopu. Był członkiem Związku Obrony Kresów Zachodnich i utrzymywał żywe więzi ze Śląskiem Opolskim. Aresztowany 24.04.1940 r. i uwięziony w Rybniku gdzie był poddany trzytygodniowemu śledztwu, od 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7637. Stamtąd 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 7610. Zginał w tym obozie 31.10.1940 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 174; Materiały udostępnione przez w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; – J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.