Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85966

KLIMSZA GUSTAW,

Urodzony 4.08.1889 r. w Cierlicku Dolnym, tam zamieszkały do 1920 r., następnie w Bielsku, urzędnik Starostwa w Bielsku. Aresztowany przez gestapo 18.04.1940 r. i więziony wpierw w Bielsku, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 20.12.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 20.01.1942 r. z poważnym skaleczeniem klatki piersiowej – niezdolny do podjęcia pracy. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.