Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85967

KLONICKA BOLESŁAW,

Urodzony 12.10.1892 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w fabryce Schoena w Sosnowcu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.