Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85971

KLUS JAN,

Urodzony 26.06.1897 r. w Jabłonkowie – Zaolzie, i tam zamieszkały do 1920 r. Wychowanek Seminarium Nauczycielskiego w Bielsku – matura w 1916 r. Od 1920 do 1938 r. zamieszkały w Rogoźnie – Wielkopolska, natomiast od 1939 r. zamieszkał w Cieszynie. W latach 1938/1939 r. był w nauczycielem na Zaolziu. Aresztowany przez gestapo 11.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do więzienia w Sosnowcu. Następnie, przetransportowany do KL Dachau. Zwolniony z obozu 13.11.1940 r. Po powrocie do Cieszyna pracował jako robotnik przymusowy w Niemieckiej Firmie w Cieszynie – w fabryce mebli. Po wojnie nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego w Cieszynie-Bobrku.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.