Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85972

KLUS PAWEŁ,

 Klus Paweł pop

Urodzony 16.09.1915 r. w Boconowicach, zamieszkały wpierw w Milikowie (nr 120) a później w Nawsiu (nr 343), narodowości polskiej, nauczyciel. Kształcił się w seminarium nauczycielskim w Śląskiej Ostrawie, zaś pierwszą pracę jako nauczyciel podjął w Nawsiu. Aresztowany 24.04.1940 r. przez gestapo z Milikowa i więziony w Cieszynie – w fabryce Kohna, a stamtąd 27.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 28.04.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6572. Zwolniony z obozu 9.12.1940 r. – do końca okupacji pracował jako robotnik fizyczny w Linzu. Po wyzwoleniu powrócił do pracy w szkolnictwie. Zmarł 23.06.1967 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.