Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85973

KLUZ ALOJZY,

kluz-alojzy-pop

Urodzony 1.02.1918 r. w Mostach (nr 231) k/Jabłonkowa – Zaolzie, zamieszkały w Jabłonkowie, narodowości polskiej. Po ukończonym wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7126. Zwolniony z obozu 9.12.1940 r. Po powrocie do domu, wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe w fabryce papieru na Dolnym Śląsku, skąd wrócił 20.09.1942 r. Od 25.09.1942 do 31.12.1942 r. pracował jako przetokowy w trzynieckiej hucie, a od 10.01.1943 r. zatrudniony jako robotnik pomocniczy w elektrowni w Hermann Göring-Werke w Linz (Austria) – gdzie pracował do wyzwolenia tj. 3.05.1945 r. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w szkolnictwie. Przed emeryturą – w latach 1949-1978 był dyrektorem szkoły w Milikowie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.