Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85979

KNAB TEODOR,

 Knab Teodor, pop

Urodzony 15.10.1882 r. w Dąbrowie k/Karwiny, zamieszkały w Orłowej, narodowości polskiej, urzędnik biurowy kopalni „Betina”. Aktywny działacz społeczny. Aresztowany i więziony w Cieszynie, a stamtąd 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7144. Zginął w tym ostatnim obozie 8.11.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.