Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85980

KNAS JAN,

Urodzony 2.06.1888 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po uwiezieniu w fabryce Schoena w Sosnowcu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.