Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85981

KALKOWSKI EDMUND,

Urodzony 16.11.1897 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie krotko więziony w w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Po jakimś czasie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12462. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.