Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85982

KNOPP JAN,

Urodzony 11.02.1890 r. w Mokran, zamieszkały w Chropaczowie – dzielnica Świętochłowic. Górnik. W okresie międzywojennych aktywny działacz społeczny. Aresztowany i po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – fabryce Schoena, stamtąd 5.05.1940 r. przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12927. Od 10.08.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.