Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85984

KOBIELUS JAN,

Urodzony 1.10.1881 r. Mieszkaniec Katowic. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie krótko uwięziony w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.