Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85985

KOBIERNICKI STANISŁAW,

 Kobiernicki Stanisław pop

Urodzony 21.09.1907 r. w Karwinie, zamieszkały w Karwinie-Solca, narodowości polskiej, urzędnik. Absolwent gimnazjum w Orłowej – matura w 1931 r. Aktywny działacz młodzieżowy – hufcowy w Związku Harcerstwa Polskiego. Po maturze studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, lecz z powodu trudności finansowych nie ukończył uczelni. Przez jakiś czas pracował jako urzędnik na poczcie w Opawie i Ostrawie, a od 1938 r. pracował w biurze kopalni w Karwinie. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu – komórce SZP Józefa Kominka w Karwinie. Aresztowany 12.04.1940 r. przez gestapowca z Karwiny – Lorenza oraz funkcjonariusza SA Alojzego Placka i uwieziony w Cieszynie. Stamtąd 24.04.1940 r. po wstępnym śledztwie przetransportowany do więzienia w Sosnowcu, później przewieziony do KL Dachau, zaś od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 412, 3575. Zginął w tym ostatnim obozie 15.04.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.