Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85986

KOBYLIŃSKI LECH,

Urodzony 1.01.1920 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.