Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85988

KOCH EMIL,

Urodzony 4.09.1892 r. Mieszkaniec Mysłowic. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.