Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85991

KOCYAN WILHELM,

Urodzony 14.02.1917 r. Mieszkaniec Darkowa-Zdroju. Aresztowany 14.04.1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – w halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.