Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85992

KOCZOROWSKI WŁODZIMIERZ,

Urodzony w 1880 r. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – w halach fabryki Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.