Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85995

KOKOTEK JÓZEF,

 Kokotek Józef pop

Urodzony 7.03.1901 r. w Zabrzegu n.Olzą, zamieszkały w Łąkach (nr 330), narodowości polskiej. Kształcił się w Cieszynie – matura w 1920 r. Wpierw pracował jako nauczyciel a później został dyrektorem szkoły. Aresztowany 23.04.1940 r. w Łąkach i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 7133. Zwolniony z obozu 10.12.1940 r. Po powrocie w rodzinne strony, pracował w spółdzielni spożywczej pod zarządem niemieckim. Po wyzwoleniu wrócił na stanowisko dyrektora szkoły w Łąkach. Często chorował i umarł 13.12.1966 r. w Łąkach.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.