Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85997

KOŁDER KAROL,

 Kołder Karol pop

Urodzony 10.01.1906 r. w Suchej Średniej i tam zamieszkały (nr 515), narodowości polskiej, inż. górniczy – nadsztygar. Ukończył szkołę ludową w Suchej Średniej, a następnie kontynuował naukę w orłowskim gimnazjum. Szkołę Górniczą ukończył w 1932 r. w Tarnowskich Górach. Jako sztygar pracował w kopalni „Brzeszcze” w latach 1932-1934, potem w kopalni „Mysłowice”, natomiast od 1938 r. do wybuchu drugiej wojny światowej pracował jako sztygar w kopalni „Sucha”. W ostatnich dniach ewakuowany w głąb Polski. Gdy wrócił w rodzinne strony, został 28.04.1940 r. aresztowany i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako nr 3892. Zwolniony z obozu 20.12.1943 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. Po wojnie nadal pracował w górnictwie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.