Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id85998

KOLEK LEONARD, pseud. „Porębski”,

 Kolek Leonard pop 2

Urodzony 5.07.1911 r. w Porębie, zamieszkały w Lutyni Dolnej, narodowości polskiej, syn Franciszka, nauczyciel. Po ukończeniu szkoły powszechnej i 4 klas gimnazjum realnego w Orłowej, kształcił się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. Ukończył także wyższe Studium Nauczycielskie – matura w 1933 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Świerklańcu pow. Tarnowskie Góry, później nauczyciel w szkole powszechnej w Rybniku. Po zajęciu Zaolzia w 1938 r. wrócił do Orłowej gdzie pracował jako nauczyciel do 31.08.1939 r. Bardzo aktywny społecznik, zaangażowany w pracy społeczno-kulturalnej w Związku Powstańców Śląskich, Związku Rezerwistów i Polskim Związku Zachodnim. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r., a uniknąwszy niewoli, po powrocie do domu – wysłany został na roboty przymusowe do dworu Larischa-Mönnicha w Stonawie. Tam rozpoczął działalność w ruchu oporu – w organizacji konspiracyjnej ZWZ. Aresztowany przez zdradę 22.04.1940 r. i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd 27.04.1940 r. przetransportowany do KL Dachau. Następnie 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3894. Zwolniony z obozu 18.12.1942 r., lecz po raz trzeci aresztowany i przewieziony do KL Auschwitz gdzie był więziony od 16.01.1943 do 19.01.1945 r. Po powrocie z obozu, od 9.05.1945 r. objął posadę w Inspektoracie Szkolnym w Rybniku – kierownik kancelarii i organizator szkolnictwa powojennego w powiecie rybnickim. Od 1.09.1957 r. pracował jako Kierownik Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Cieszynie-Bobrku, zaś od 1.09.1970 r. nauczyciel wychowania technicznego w Liceum Ogólnokształcącym w Cieszynie. Zmarł 3.12.1971 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.