Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86000

KOLONDRA FERDYNAND,

 Kollondra Ferdynand pop

Urodzony 27.06.1918 r. w Suchej Górnej, zamieszkały w Stonawie (nr 562), narodowości polskiej. Pomocnik kupiecki, później listonosz, zaś w okresie okupacji hitlerowskiej górnik w kopalni „Barbara” w Karwinie. W młodości harcerz, Harcerz Orli, plutonowy Drużyny Harcerzy im. P. Skargi w Stonawie, później działacz społeczny. Aresztowany 22.04.1940 r. w Stonawie i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd 12.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 24.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 5718. Pracował przy obróbce kamieni. W następstwie zdarcia naskórka i flegmony na rękach, przydzielono go do bloku inwalidów. Nieznane są okoliczności jego śmierci 5.02.1942 r. – ojca powiadomiono o zgonie na wskutek „zapalenia nerek”.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.