Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86002

KOMENDA JAN,

Urodzony 24.11.1899 r. w Królewskiej Hucie (Chorzów), syn Aleksandra i Amelii z d. Sobocik. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się zawodu piekarza. W 1917 r. zaciągnięty do wojska niemieckiego, wysłany na front francusko-niemiecki. W 1918 r. został ranny, zaś po podleczeniu przedostał się do domu w Dzięgielowie pow. kozielski – uznany za dezertera. W 1919 r. zwerbowany do POW, zaangażowany w pracy społeczno narodowościowej. Brał udział w trzech powstaniach śląskim. Od 1922 r. do czasu aresztowania pracował na kop. „Barbara” w Chorzowie. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Po powrocie z kampanii, pierwszy raz aresztowany 24.10.1939 r. i więziony do 8.11.1939 r. przez gestapo w Chorzowie. Drugi raz aresztowany 13.04.1940 r. i po krótkim przetrzymaniu w areszcie w Chorzowie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3669. Zginął w tym obozie 2.04.1942 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie Marii Komenda.