Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86003

KOMINEK ROMAN,

Urodzony 2.02.1916 r. w Orzegowie, zamieszkały w tej miejscowości. Robotnik. Aresztowany i 14.06.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 13244. Od 19.03.1942 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.