Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86004

KONCZAKOWSKI BRUNON,

Urodzony 27.05.1881 r. Mieszkaniec Cieszyna. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu w Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznane są dokładniejsze informacje o tej osobie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.