Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86005

KONDERLA JAN,

 Konderla Jan pop

Urodzony 12.01.1910 r. w Trzyńcu-Końska i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, nauczyciel. Aresztowany 24.04.1940 r. i wpierw uwieziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6625. Zwolniony z obozu 19.03.1941 r. Do końca okupacji pracował jako pracownik fizyczny. Po zakończeniu wojny w 1945 r. wrócił do pracy w szkolnictwie. Był nauczycielem wychowania fizycznego w Technikum Handlowym w Cieszynie. Zmarł 18.04.1973 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom II – słownik biograficzny, wyd. 2013 r.